Selecteer een pagina

Privacyverklaring

Om jou zo goed mogelijk van dienst te zijn kunnen wij jou vragen om persoonlijke gegevens, zodat ik de dienstverlening optimaal en zo veilig mogelijk te laten verlopen. Het beschermen van de veiligheid en privacy van je persoonlijke gegevens is in jouw en ons belang. Hiermee volg ik de wet- en regelgeving, die eisen stelt aan het gebruik van privacygevoelige informatie. Met deze privacyverklaring hoop ik je duidelijk te maken waarom ik bepaalde informatie verzamel, hoe deze informatie wordt opgeslagen, met wie ik de informatie kan delen en wat je zelf kunt doen als je, je gegevens wilt ontvangen, inzien, aanpassen of laten verwijderen.

Persoonsgegevens

Op dit moment verwerk ik geen persoonsgegevens. Maar wanneer dat in de toekomst wel het geval gaat zijn zal ik de volgende persoonsgegevens gaan verwerken: voor- en achternaam, geslacht, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer.

Website bezoek

Als je mijn website bezoekt kan ik tijdelijk enige informatie opslaan op jouw computer in de vorm van een ” cookie”. Het opslaan van deze tijdelijke gegevens helpt mij om de inhoud op de website beter af te stemmen op jouw behoeften en het gebruikersgemak te vergroten. De gegevens worden in een tijdelijke cookie opgeslagen. Dit betekent dat de door jou ingevulde gegevens slechts zolang bewaard worden als dat je, je internetbrowser geopend heeft. Bij het beëindigen van de browser wordt het cookie verwijderd.

Ik maak gebruik van Google Analytics Cookies waarmee niet het surfgedrag van individuen maar van grote aantallen bezoekers – geanonimiseerd – worden verwerkt tot grafieken en patronen die mij helpen om de website te verbeteren en te optimaliseren. Ik ben niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het cookiegebruik van derden, zoals de verantwoordelijkheden van de websites waarnaar de bezoeker kan doorlinken of de bezoeker anderszins zal gebruiken.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Als je geen gebruik wilt maken van cookies, dan kun je in de browserinstellingen het accepteren van cookies uitschakelen. Zonder cookies kunnen sommige functies van deze website mogelijk minder goed of helemaal niet werken.  Cookies kun je alleen zelf verwijderen, aangezien deze op je computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van de door jou gebruikte browser(s).

Op welke gronden gebruiken ik jouw gegevens

Als je besluit om persoonlijke informatie met mij te delen garandeer ik jou dat ik deze vertrouwelijk zal behandelen. Jouw gegevens zal ik gebruiken om met jou te kunnen corresponderen. Alleen na het verkrijgen van jouw toestemming zal ik deze persoonlijke gegevens pas delen met derden.

Beveiliging en kwaliteit van de informatie

Ik streef ernaar om de kwaliteit, vertrouwelijkheid, juistheid en volledigheid van de persoonlijke informatie te bewaken. Wij gebruiken adequate technische-, en beheer procedures om de informatie nauwkeurig, actueel en compleet te houden.

Hoe lang we gegevens bewaren

Ik zal jouw gegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor ik jouw gegevens heb verzameld. Als er geen overeenkomst met je wordt aangegaan, worden je gegevens niet langer dan één jaar bewaard.

Delen met anderen

Ik zal jouw gegevens niet verkopen aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden wanneer dit noodzakelijk is, na het verkrijgen van jouw toestemming of wanneer dat wettelijk verplicht is. Wanneer ik jouw gegevens deel met derden na toesteming zal ik met hen een verwerkersovereenkomst afsluiten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek hiervoor sturen naar ons per e-mail: info@wesleyjacobs.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we je om in deze kopie je pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. Wij zullen vervolgens zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Contact

Heb je vragen of opmerkingen over ons privacy beleid of heb je een klacht over de wijze waarop wij omgaan met je gegevens neem dan gerust contact met ons op, via info@wesleyjacobs.nl. Wil je een klacht indienen naar aanleiding van ons privacy beleid dan kan dit bij de nationale Autoriteit persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.